WELKOM OP DE NIEUWE SITE VAN DE STRAFRECHTADVOCATEN VAN DWL

DWL wenst iedereen het beste voor 2016. Ons kantoor kijkt in 2016 reikhalzend uit naar de aanpassing van het Belgische strafprocesrecht conform de Europese Richtlijn 2013/48/EU (de zgn. Salduz-bis richtlijn).  Deze aanpassing zou zich uiterlijk op 27 november a.s. moeten aandienen en zou iedereen het recht moeten geven om zich tijdens elke politionele ondervraging of onderzoekshandeling te laten bijstaan door een advocaat.  Meer nog, volgens deze richtlijn zou de advocaat zijn cliënt hierbij 'actief' mogen gaan verdedigen.  Slaan wij in 2016 definitief de voor België historische weg in van een tegensprekelijk onderzoek?  Gaat de strafrechtadvocaat reeds tijdens opsporings- en onderzoeksdaden een effectieve 'verdediging on the spot' kunnen voeren?  Iedereen van DWL is er klaar voor!

10 januari 2016, Gert Warson  ...
VANAF FEBRUARI CASSATIEBEROEP ENKEL NOG MOGELIJK VIA TUSSENKOMST VAN EEN GESPECIALISEERD ADVOCAAT

Vanaf 1 februari a.s. kan enkel nog cassatieberoep worden ingesteld door een advocaat die de 'Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken' met succes heeft gevolgd. Cassatiemiddelen kunnen enkel nog worden ingediend via een memorie en deze memorie in cassatie moet verplicht worden ondertekend door een advocaat die deze bijzondere opleiding heeft gevolgd. De wet die deze regeling in het leven geroepen heeft, kadert in een algemeen plan om de rechtbanken minder toegankelijk te maken voor de burger. Men gaat er van uit dat er door deze nieuwe regeling vanaf 1 februari 2016 minder cassatieprocedures zullen worden gelanceerd. DWL is hier niet van overtuigd. De vier advocaten van DWL die de bijzondere opleiding hebben gevolgd, hebben dit allen gedaan met goed gevolg. Hierdoor is DWL nog meer dan voorheen in staat om een uitgebalanceerd verweer voor de strafrechtbank te voeren opdat een eventuele latere cassatieprocedure grote kans op slagen heeft!

23 januari 2016, Gert Warson