Noodnummer 24/7: (+32) 2 290 11 12

DWL-law

Advocaten

Advocatenkantoor

DWL is een dynamisch advocatenkantoor van vier doorwinterde strafpleiters ondersteund door een team van enthousiaste medewerkers.
Het kantoor is gevestigd in het hart van Brussel nabij de Europese Instellingen (Contacteer DWL)

Advocatenkantoor DWL staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening.
Centraal staat het doelgericht en discreet zoeken naar oplossingen en genoegdoening voor zijn cliënteel.

Het kantoor is gekend voor zijn performante tussenkomsten voor de strafrechter, maar evenzeer voor zijn deskundigheid door op pro actieve wijze te onderhandelen met de vervolgende instanties om strafvervolging of tuchtrechtelijke vervolging te vermijden
of middels een minnelijke schikking een halt toe te roepen.
Het kantoor staat hierbij op zijn onafhankelijkheid maar tracht anderzijds respectvolle contacten te onderhouden met magistratuur en administratie.

De verleende bijstand reikt verder dan de louter juridische dienstverlening: de cliënt kan tijdens politionele verhoren, zoekingen, reconstructies, gerechtelijke expertises, enz. rekenen op een actieve bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Bovendien kan het kantoor buigen op een multidisciplinaire samenwerking met externe deskundigen zoals rechercheurs, forensische accountants, medische experts, enz. om het politionele bewijs kritisch te benaderen of om zelf actief op zoek te gaan naar bewijs. Ook kan de cliënt verzoeken om via een doorgedreven audit potentieel strafrechtelijke aansprakelijkheden in kaart te brengen om vervolgens - waar nodig - een oplossing aan te reiken om mogelijke problemen te neutraliseren.

DWL kan bovendien steunen op een wereldwijd netwerk van strafrechtspecialisten zodat ook grensoverschrijdende problemen en internationale dossiers op een juiste wijze kunnen worden aangepakt.

Mr. Warson, Mr. Dillen, Mr. Bollingh en Mr. De Smedt houden er bovendien aan steeds direct bereikbaar en beschikbaar te zijn voor hun cliënteel.

Zij danken U voor het vertrouwen dat U stelt in hun kantoor.

 

Adresgegevens

Handelsstraat 124/3
Rue du Commerce 124/3
1000 Brussel - Bruxelles (B)

Parkeren kan in de publieke parking Wetstraat 19

info@dwl-law.be
 (+32) 2.290.11.12 
(+32) 2.290.13.23